Logo

Årsmøtepapirer

Publisert: 02/02-2023

Vedlagt ligger saksliste,årsmelding og valgliste.
Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på Oset 17.2 kl 18.30
Middag kl 20 ,påmelding til Marit Aaslie Brenden innen 10.2

crossmenu